Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ένα βράδυ πέρασε

Ρίτα Σακελλαρίου
Μουσική: Στέλιος Χρυσίνης
Στίχοι: Στέλιος Χρυσίνης

Οι στίχοι:
Ένα βράδυ πέρασε | Ένα βράδυ πέρασε | Ένα βράδυ πέρασε | που είσαι μακριά μου. | Κλάψανε τα μάτια μου | Και κλάψανε τα μάτια μου | Και κλάψανε τα μάτια μου | Και μάτωσε η καρδιά μου. | Έφταιξα εγώ | Έφταιξα εγώ | Γι’ αυτό συγνώμη | Συγνώμη σου ζητώ. | Έφταιξα εγώ | Έφταιξα εγώ | Γι’ αυτό συγνώμη | Συγνώμη σου ζητώ. | Έχεις πια τον λόγο μου | Έχεις πια τον λόγο μου | Έχεις πια τον λόγο μου | Ότι μου πεις θα κάνω. | Τα χείλη σου αγάπη μου | Τα χείλη σου αγάπη μου | Τα χείλη σου αγάπη μου | Δεν θα ξαναπικράνω. | Έφταιξα εγώ | Έφταιξα εγώ | Γι’ αυτό συγνώμη | Συγνώμη σου ζητώ. | Έφταιξα εγώ | Έφταιξα εγώ | Γι’ αυτό συγνώμη | Συγνώμη σου ζητώ.