Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Δεν θα έρθω ποτέ στη δική της θέση

Ρίτα Σακελλαρίου
Μουσική: Αντώνης Ρεπάνης
Στίχοι: Τάκης Οικονόμου

Οι στίχοι:
Δεν θα έρθω ποτέ στη δική της θέση | Να ζητάω ευθύνες απ’ τον πρώτο δεσμό | Αλλά ίσως και εκείνη, να ‘χε τόσο πονέσει | Όπως τώρα πονάω από σένα κι εγώ | Μοιραία λοιπόν, να ‘σαι ο άντρας εκείνος | Π’ αγαπιέται μονάχα, μέσα απ’ το παρελθόν | Μοιραία λοιπόν, η δική σου η αγάπη | Να μην έχει παρόν. | Δεν θα ρίξω ποτέ μες τις φλόγες του πάθους | Τις καλές αναμνήσεις απ’ τον πρώτο δεσμό | Αλλά ίσως και εκείνη, στα πλοκάμια του λάθους | Να ‘χε πέσει μοιραία, όπως τώρα κι εγώ. | Μοιραία λοιπόν, να ‘σαι ο άντρας εκείνος | Π’ αγαπιέται μονάχα, μέσα απ’ το παρελθόν | Μοιραία λοιπόν, η δική σου η αγάπη | Να μην έχει παρόν. | Μοιραία λοιπόν, να ‘σαι ο άντρας εκείνος | Π’ αγαπιέται μονάχα, μέσα απ’ το παρελθόν | Μοιραία λοιπόν, η δική σου η αγάπη | Να μην έχει παρόν.