Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Chariots of Fire
01. Titles Οργανικό
Μουσική: Vangelis
02. Five Circles Οργανικό
Μουσική: Vangelis
03. Abraham's Theme Οργανικό
Μουσική: Vangelis
04. Eric's Theme Οργανικό
Μουσική: Vangelis
05. 100 Metres Οργανικό
Μουσική: Vangelis
06. Jerusalem Τραγούδι: Vangelis & Ambrosian Singers
Μουσική: Hubert Parry & Vangelis
07. Chariots of Fire Οργανικό
Μουσική: Vangelis

Για ακρόαση κάντε κλικ στους παρακάτω τίτλους τραγουδιών του δίσκου: